Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

blu
6006 89c4 390
Reposted fromslodziak slodziak viamadda madda
blu
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viamadda madda
blu
2619 2a29 390
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viamadda madda
blu
4024 7583 390
tego pragnęłam
to było za dużo
Reposted frommysoul mysoul viamadda madda
blu
8654 63b6 390
Reposted from2017 2017 viatoffifee toffifee
blu
7988 e539 390
Sara Shakeel 
Reposted fromNajada Najada viatoffifee toffifee

September 21 2018

blu
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viairbjarbirb irbjarbirb
blu
6540 c97a 390
Reposted fromunterland unterland viatoffifee toffifee
blu
6640 1fc7 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
blu
7844 0736 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatoffifee toffifee
blu
Reposted fromFlau Flau viayska yska
blu
7451 b01b 390
Reposted frompstmn pstmn viaannanobody annanobody
2115 7123 390
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viafelicka felicka
blu
Ja wiem, że czasem lepiej zostać tak wewnątrz siebie, zamkniętym. Bo wystarczy jedno spojrzenie, żeby się rozkleić, wystarczy, że ktoś wyciągnie dłoń, by człowiek nagle poczuł, jaki jest kruchy, bezbronny, by wszystko się zawaliło jak piramida z zapałek.
— Delphine De Vigan - "No i Ja"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
blu
blu
6483 8c53 390
Reposted fromfeatherlightt featherlightt viayourhabit yourhabit
blu
1850 dffa 390
Reposted fromkarahippie karahippie viayourhabit yourhabit
blu
3681 9eaa 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viaholymoly holymoly
blu
5196 63e2 390
just go
Reposted fromikari ikari viaPoranny Poranny
Reposted fromget-fit get-fit viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl