Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2019

5009 6a30 390
Reposted fromKrebs Krebs viairbjarbirb irbjarbirb
blu
3571 bd1c 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaendlessmemories endlessmemories
blu
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
blu

March 21 2019

blu
0013 5cec 390
Couple in front of their candy store in New York City, 1949.
blu
Ile to już razy powtarzałem wam przecież, że wasz podstawowy błąd polega na tym, iż nie doceniacie znaczenia oczu człowieka. Zrozumcie że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy! Ktoś wam zadaje niespodziewane pytanie, nie zdradzacie się nawet drgnieniem, błyskawicznie bierzecie się w garść i wiecie co należy powiedzieć żeby ukryć prawdę, i wygłaszacie to niezmiernie przekonywająco, i nie drgnie na waszej twarzy żaden mięsień, ale - niestety - spłoszona pytaniem prawda na okamgnienie skacze z dna duszy w oczy i już wszystko stracone. Zostaje dostrzeżona, jesteście w potrzasku.
— Mistrz i Małgorzata
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viafoodforsoul foodforsoul
blu
0714 bb6d 390
Reposted fromsoftboi softboi viafoodforsoul foodforsoul
6922 881a 390
Reposted fromsunlight sunlight viafoodforsoul foodforsoul
blu
8092 6043 390
Reposted fromjalu jalu viafoodforsoul foodforsoul

October 08 2018

blu
6006 89c4 390
Reposted fromslodziak slodziak viamadda madda
blu
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viamadda madda
blu
2619 2a29 390
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viamadda madda
blu
4024 7583 390
tego pragnęłam
to było za dużo
Reposted frommysoul mysoul viamadda madda
blu
8654 63b6 390
Reposted from2017 2017 viatoffifee toffifee
blu
7988 e539 390
Sara Shakeel 
Reposted fromNajada Najada viatoffifee toffifee

September 21 2018

blu
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viairbjarbirb irbjarbirb
blu
6540 c97a 390
Reposted fromunterland unterland viatoffifee toffifee
blu
6640 1fc7 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
blu
7844 0736 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatoffifee toffifee
blu
Reposted fromFlau Flau viayska yska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl