Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

blu
6668 2ffb 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapalina palina

May 30 2017

blu
0165 feea 390
Reposted fromGIFer GIFer viaKahlua Kahlua
blu
2722 6b87 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viatoffifee toffifee
blu
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaKahlua Kahlua
blu
4807 6182 390
Reposted fromtimetolove timetolove viaKahlua Kahlua
blu
1746 ae4e 390
Reposted fromslodziak slodziak viaKahlua Kahlua
blu
6558 1c7b 390
8466 1bf2 390
Reposted fromryoina ryoina viatoffifee toffifee
blu
2275 ff3a 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viafoodforsoul foodforsoul
blu
0512 77d6 390
blu
0491 75f5 390
blu
9133 623e 390
Reposted fromfatique fatique viatoffifee toffifee
blu
2173 53ff 390
Reposted fromepi epi viapalina palina
blu
blu
8664 8f1a 390
Reposted fromowca owca viamajj majj
blu
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechać się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej.
— José Micard Teixeir (słowa rozpowszechniła Meryl Streep)
Reposted fromNoWindOnlyQuiet NoWindOnlyQuiet viamajj majj
blu
0453 4e31 390
blu
0444 4f4f 390

May 27 2015

blu
5413 4ca5 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl