Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2019

blu
6351 7163 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairbjarbirb irbjarbirb
blu
blu
Kobiety są niesamowite, nic nie mówisz, a one rozumieją wszystko, mówią Ci wszystko, a ty nie rozumiesz nic.
— Richard Gere
blu
8740 5260 390
Reposted fromtfu tfu viafoodforsoul foodforsoul
blu

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove viafoodforsoul foodforsoul
blu
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
blu
2739 df2e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
blu
A ja mówię: Może w noce pozamieniaj dnie.
— Dawid Podsiadło-Co Mówimy ?
blu

Powiem Ci coś, boś młody i jeszcze nie zdążyłeś sobie życia zmarnować. Słuchaj i zapamiętaj: siedem jest grzechów głównych, a najcięższym z nich jest lenistwo. Pod wieloma imionami będzie się ono przed tobą maskować; jako posępnica albo melancholia będzie występować najłacniej. Nie poddawaj się gnuśności, jak raz cię dopadnie, nigdy nie odpuści. Noce prześpisz, dnie przeziewasz, trudnościom umykając, wysiłku unikając, oślepniesz i ogłuchniesz na żywioły wszelkie. Robak roztoczy nad tobą opiekę. Zamiast radości poczujesz zazdrość wobec wszystkich, którym życie smakuje. Nie będziesz żył, tylko pleśniał, z pleśnią na ustach dreptał w miejscu, cudzym pleśniom wrogi.

— Wojciech Kuczok, Senność
blu
8708 6e0a 390
Reposted fromnonperfect nonperfect viafoodforsoul foodforsoul
blu
Jordan Pond
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viafoodforsoul foodforsoul
blu
1413 3085 390
Reposted fromowca owca viafoodforsoul foodforsoul
blu
7877 aba7 390
Reposted fromonlyman onlyman viafoodforsoul foodforsoul
blu
moje życie to powieść z przygodami, ale nie zawsze w dobrym guście
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromvacannes vacannes viafoodforsoul foodforsoul
blu
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny. 
http://www.wysokieobcasy.pl/dzien_kobiet/1,144045,17277485,Dziesiec_sposobow__by_zyc_z_sensem.html
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viafoodforsoul foodforsoul
blu
3514 6274 390
Reposted fromxawery xawery vialovelove lovelove
blu
2981 918c 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vialovelove lovelove

August 23 2019

blu
4572 6067 390
Reposted fromfungi fungi viaMakeMePurr MakeMePurr
blu
8600 9abe 390
Reposted fromxawery xawery viasgrialux3 sgrialux3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl