Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2019

blu
1479 65ad 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatoffifee toffifee
blu
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes "Zgiełk czasu"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
blu
4885 fd59 390
Reposted fromwabnicu wabnicu viairbjarbirb irbjarbirb
blu
2480 15d2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairbjarbirb irbjarbirb
blu
blu
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaunusual unusual
blu
2721 1541 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
blu
5157 5d61 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatoffifee toffifee
blu
9684 4d5d 390
Reposted fromtfu tfu viatoffifee toffifee
blu
0491 5e1c 390
fitness is my passion
Reposted fromikari ikari viatoffifee toffifee
blu
5404 f081 390
blu
2972 95cc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
blu
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do Ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok - Senność
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viafoodforsoul foodforsoul
blu
2999 74de 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafoodforsoul foodforsoul
blu
6492 22b8 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viafoodforsoul foodforsoul
blu
5349 d902 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafoodforsoul foodforsoul
blu
9852 e2af 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viafoodforsoul foodforsoul

September 04 2019

blu
6351 7163 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairbjarbirb irbjarbirb
blu
blu
Kobiety są niesamowite, nic nie mówisz, a one rozumieją wszystko, mówią Ci wszystko, a ty nie rozumiesz nic.
— Richard Gere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl