Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

blu
8550 30bb 390
blu
8579 bb8a 390
blu
9253 a594 390
Reposted fromKuishi Kuishi viatoffifee toffifee
blu
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka /Laura
Reposted fromkarosia karosia viamalazadymiara malazadymiara
6231 da7a 390

awwww-cute:

Pups first day on the boat 

[reddit]

Reposted fromlifu lifu viafoodforsoul foodforsoul
blu
3142 9b17 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
blu
1484 92c0 390
Reposted fromdonttrustme donttrustme viaunusual unusual
blu
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaunusual unusual
blu
3161 f79e 390
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viatoffifee toffifee
blu
2742 86e9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaolamiko olamiko
6146 e19d 390
Reposted fromlunammoon lunammoon viaolamiko olamiko
blu
4040 bce6 390
Reposted fromiamstrong iamstrong vialeweloff leweloff
4350 3d92 390
Reposted frominculubum inculubum viaCiambelle Ciambelle

May 08 2015

blu
0406 09fb 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatoffifee toffifee
blu
9147 0d14 390
Reposted fromimeggyman imeggyman vialajla lajla
blu
2102 fdd6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialajla lajla
blu
7992 b737 390
Reposted frommartynkowa martynkowa vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl