Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2019

blu
7361 0599 390
Reposted frompampunio pampunio viable ble
blu
8752 2167 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viable ble
blu
8061 7213 390
Reposted fromble ble
blu
8092 343d 390
Reposted fromble ble

November 29 2019

blu
9623 2032 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
blu
1098 a401 390
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
blu
6494 e312 390
Reposted fromscared scared viatoffifee toffifee
7390 ba8c 390

fhlorant:

Expensive but I love to admire them.

Shades from nars
Reposted fromerial erial viaflyleaf flyleaf
blu
Bo umiem i lubię być sama, ale to jest okropna pułapka, gdy zacznie ci być dobrzej samej. Uzależnisz się od głupich seriali. Zdziczejesz.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 viable ble

November 26 2019

blu
Reposted frombluuu bluuu vialissie lissie
blu
8482 68e5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialissie lissie
blu
Reposted fromshakeme shakeme vialissie lissie
blu
1346 b07b 390
Reposted frompiehus piehus viaempowerbeauty empowerbeauty
blu
"Ale z przeszłością jest jak ze starymi butami,  które szkoda wyrzucić,  bo wciąż pamięta się, że były wygodne."

— Katarzyna Rygiel "Gra w czerwone"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viatoffifee toffifee
blu
8336 b2d5 390
Reposted fromtfu tfu viatoffifee toffifee
blu
8747 5eac 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
blu
0113 ba05 390
Reposted fromtfu tfu viatoffifee toffifee
blu
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viatoffifee toffifee
blu
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
blu
1327 1f80 390
Reposted frompapaj papaj viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl