Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2020

blu
7702 d8e5 390
Reposted frommsofall msofall viairbjarbirb irbjarbirb
blu
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viairbjarbirb irbjarbirb
blu
2684 1031 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viairbjarbirb irbjarbirb
blu
4300 2730 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viairbjarbirb irbjarbirb
blu
To najbardziej nas różniło. Że potrafiliśmy patrzeć na te same gwiazdy na tym samym niebie, ale nie dręczyły nas te same pytania. Nie chcieliśmy takich samych odpowiedzi.
— Stephanie Oakes - "Mroczne kłamstwa Minnow Bly"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairbjarbirb irbjarbirb

January 30 2020

blu
0730 dca6 390
Reposted fromSilentRule SilentRule viakarmacoma karmacoma
blu
Nie chodzi o moment, w którymś ktoś uznał, że jesteś za gruby, za stary, za głupi, za płytki, za wrażliwy, za dziwny, za wysoki, za niski, za religijny, za brzydki, za emocjonalny, zbyt mocno skrzywdzony albo zbyt wykolejony, żeby można cię było pokochać. Chodzi o moment, w którym mu uwierzyłeś.
— Regina Brett
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaunusual unusual
blu
Czegoś mi brakowało. Czegoś ważnego, co by sprawiło, że znów byłbym taki sam jak dawniej, i może znów uwierzyłbym w ludzi i w ich dobroć.
— J.M. de Vasconcelos 'Moje drzewko pomarańczowe'
blu

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viamalazadymiara malazadymiara
blu
0750 0e2d 390
Reposted fromSilentRule SilentRule viaTander Tander
blu
blu
blu
5286 74da 390
Reposted froms3 s3 viakarmacoma karmacoma
blu
Reposted fromFlau Flau viakarmacoma karmacoma
blu
7142 0608 390
Reposted fromZircon Zircon viakarmacoma karmacoma
blu
5029 bdc6 390
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viakarmacoma karmacoma
blu
9867 9534 390
Reposted fromZircon Zircon viakarmacoma karmacoma
blu
Swoistość dzieł poetyckich czy niektórych powieści polega na tym, że zawierają odłamki mądrości, które nie są dane powszechnie. Nie tkwią w witaminach czy w zastrzykach, tylko w skupionej lekturze. Momenty kontemplacji, czyli lektura tych dzieł, nie tylko wzbogaca nas wewnętrznie, ale przede wszystkim pomaga nam żyć.  

— Adam Zagajewski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialissie lissie
blu
Reposted fromshakeme shakeme vialissie lissie
blu
Reposted fromkicikitka kicikitka viaTander Tander
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl